อินเตอร์เน็ตคืออะไร

อินเตอร์เน็ตเป็นคำย่อของคำว่า interconnected networks อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก ประกอบไปด้วยเครือข่ายระหว่างประเทศ เครือข่ายภายในประเทศ และเครือข่ายส่วนภูมิภาค เครือข่ายทั้งหมดของอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าถึงได้โดย URL การบริการที่เป็นที่รู้จักของอินเตอร์เน็ต ได้แก่ e-mail , chat , แฟ้มเก็บเอกสารสาธารณะ (FTP) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง WWW อินเตอร์เน็ตนั้นเชื่อมต่อกับ usenet ซึ่งใช้ประโยชน์ในกลุ่มของผู้สนทนา คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟแวร์ชนิดพิเศษในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต เนื่องจากบางโปรแกรมของซอฟแวร์เหล่านั้นใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้บริการ และไม่มีใครเป็นเจ้าของอินเตอร์เน็ต แต่สายข้อมูล (data line) ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันนั้น มีองค์การโทรศัพท์ทั้งของเอกชน และของรัฐบาลเป็นเจ้าของ คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ทุกๆหัวข้อในอินเตอร์เน็ต และเนื้อหาของอินเตอร์เน็ตไม่ถูกแบ่งออกเป็นแต่ละประเภท


ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของ WWW

WWW ได้พัฒนาขึ้นที่ CERN (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยนักฟิสิกส์ชื่อ Tim Berners-Lee จุดมุ่งหมายของการพัฒนา คือการส่งและจัดการข้อมูล

ในปี 2537 ได้มีเว็บไซต์เกิดขึ้นประมาณ 500 เว็บไซต์ และในต้นปี 2538 ได้มีเว็บไซต์ประมาณ 10,000 เว็บไซต์ ในปี 2538 บทความเกี่ยวกับเครือข่ายเว็บได้ถูกโฆษณาลงสื่อมากกว่าหัวข้ออื่นๆ ทุกวันนี้มีเว็บไซต์มากกว่าพันล้านเว็บไซต์ และมีเว็บไซต์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกวัน